Ապրանքի վերադարձ

Գնված ապրանքները չեն կարող վերադարձվել, եթե դրանք առաքվել են և պատվիրատուի կողմից արդեն ստորագրվել է ստացական թերթիկը: Ապրանքներից հրաժարվելու պատճառներ կարող են հանդիսանալ դրանց անհամապատասխանությունը պատվերին, ապրանքների անորակ կամ վնասված լինելը: Վերադարձը կատարվում է նույն վճարային եղանակով, ինչ գնումը: